THƯ VIỆN

2011-11-12


2011-07-26


2011-07-08THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN TRONG KARATE

-Shobu Hajime             : Bắt đầu trận đấu hay lượt đấu.

-Otoshi Baraku             : Còn một ít thời gian

-Yame                            : Tạm dừng hay kết thúc trận đấu

-Moto no Ichi               : Về vị trí ban đầu

-Tsuzukete                    : Tiếp tục thi đấu

-Tsuzukete Hajime       : Tiếp tục đấu, bắt đầu

-Shugo                           : Gọi TTP

-Hantei                          : Biểu quyết

-Hikiwake                     : Hòa

-Torimasen                   : Không chấp nhận kỹ thuật ăn điểm.

-Sai Shiai                      : Trận đấu quyết định

-Aiuchi`                        : các kỹ thuật ăn điểm cùng lúc

-Aka (ao) no Kachi      : VĐV đeo đai đỏ (xanh) thắng cuộc

-Aka (ao) Nihon           : VĐV đeo đai đỏ (xanh) ghi 2 điểm

-Chukoku            : Nhắc nhở lần đầu trong hình phạt loại 1,2

-Keikoku                      : Cảnh cáo và phạt Ippon

-Hansoku Chui            : Cảnh cáo và phạt Nihon

-Hansoku                      : Truất quyền thi đấu

-Jogai                            : Ra ngoài thảm đấu

-Shikkaku                     : Truất quyền thi đấu

-Kiken                           : Bỏ cuộc

-Mubobi                       : Tự gây nguy hiểm


DANH SÁCH CÁC BÀI KATA

(QUY ĐỊNH BẮC BUỘC )

Goju Ryu                     :Seipai

:Saifa

Shotokan Ryu             :Jion

:Kanku Dai

Shito Ryu                     :Basai Dai

:Seienchin

Wado Ryu          :Seishan

:Chinto

 

DANH MỤC CÁC BÀI KATA PHỔ BIẾN

( TỰ CHỌN ) CỦA W.K.F

Goju Ryu Kata                      Wado Ryu Kata

1.Sanchin                                                  1.Kushanku

2.Saifa                                                        2.Naihanchi

3.Seiyunchin                                             3.Seishan

4.Shisochin                                               4.Chinto

5.Sanseru                                                  5.Pasai

6.Seisan                                                     6.Níeishi

7.Seipai                                                      7.Rohai

8.Kururunfa                                              8.Wanshu

9.Suparimpei                                            9.Jion

10.Tensho                                                 10.Jitte

Shotokan Ryu Kata

1.Basai Dai                                               12.Jion

2.Basai Sho                                              13.Sochin

3.Kanku Dai                                              14.Nijushiho Sho

4.Kanku Sho                                             15.GojuShiho Dai

5.Tekki Shodan                                       16.Gojushiho Sho

6.Tekki Nidan                                           17.Chinte

7.Tekki Sandan                                        18.Unsu

8.Hangetsu                                               19.Meikyo

9.Jitte                                                         20.Wankan

10.Enpi                                                       21.Jiin

11.Gankaku.

Shito Ryu Kata

1.Jitte                                                        22.Naifanchin Shodan

2.Jion                                                         23.Naifanchin Nidan

3.Jiin                                                          24.Naifanchin Sandan

4.Matsukaze                                            25.Aoyagi (Seiryu)

5.Wanshu                                                 26.Jyuroku

6.Rohai                                                      27.Nipaipo

7.Basai Dai                                               28.Sanchin

8.Basai Sho                                              29.Tensho

9.Tomari Basai                                        30.Seipai

10.Matsumura Basai                             31.Sanseiru

11.Kosokun Dai                                       32.Sàia

12.Kosokun Sho                                      33.Shisochin

13.Kosokun Shiho                                   34.Kururunfa

14.Xhinto                                                   35.Suparimpei

15.Chinte                                                   36.Hakucho

16.Seienchin                                             37.Pachu

17.Sochin                                                  38.Heiku

18.Níeishi                                                  39.Paiku

19.GojuShiho                                           40.Annan

20.Unshu                                                  41.Annanko

21.Seisan                                                  42.Papuren

43.Chatanyara KushankuSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Xem Tải xuống
  16k v. 1 18:28 3 thg 10, 2011 Người dùng không xác định
ĉ
Xem Tải xuống
  25k v. 1 18:29 3 thg 10, 2011 Người dùng không xác định
ĉ
Xem Tải xuống
  135k v. 1 18:29 3 thg 10, 2011 Người dùng không xác định
ĉ
Xem Tải xuống
  195k v. 1 18:30 3 thg 10, 2011 Người dùng không xác định
Comments